TRT Repertuar Numarası:496BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeySöz YazarıAbdülaziz Efendi (Hekimbaşı)MakamıHisar BuselikUsulüYürük SemaıFormuY.S.
Notaları
Sözleri
Aram edemem yareni gah eylemedikçe
Hayretle bakıp ruyine ah eylemedikçe
Canım canım yelellelli, mirim terellelli
A dil nüvaz a çare saz sen etme naz
Gel gel efendi
Otomatik oynat