TRT Repertuar Numarası:7947BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeySöz YazarıEnderunı VasıfMakamıHisar BuselikUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var,
Ne recây-ı vasla gayret ne firaaka kudretin var
Yanayım mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden
Hele derd-i firkatê cânım sana bin şikâyetim var.

Ah cânım cânım ye lel lel li, ah mîrîm mîrîm
Te rel lel li a dilnüvâz a çâre-sâz
Gel etme nâz gel efendim.