TRT Repertuar Numarası:7809BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıUşşakUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Mürüvvet eyle nev-nihal
Yeter bu çektiğim melal
Elemle geçti hep leyal
Yeter artık bu çektiğim melal