TRT Repertuar Numarası:1005BestekarıMuallim İsmail Hakkı BeyMakamıMuhayyerUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Bahar erse, yine sahra serapa lalezar olsa
Bize nuş etmeye saki şarab-ı hoş-güvar olsa
Açılsa goncalar yer, yer ağaze başlasa bülbül
Tebessümle nigah etse güzel, pek şivekar olsa