(1640 -1712)
İstanbul’da doğdu. İlk musiki eğitimini Yenikapı Mevlevîhanesi’nde aldı. Zencî Ahmed Efendi’den hat ve edebiyat; Hâfız Post, Derviş Ömer, Nasrullah Vâkıf Halhalî ve Kasımpaşalı Koca Osman Efendi’den musiki öğrendi. Dördüncü Mehmed döneminde saraya alındı. Enderûn’da müzik hocalığı ve esirciler kâhyalığı yaptı. Çiçek ve meyve yetiştirmekteki merakıyla tanınırdı. Dinî ve lâdinî alanlarda, musikimizin hemen her beste şeklinde eserler verdi. Türk Musikisi tarihinin en büyük bestekârlarından olan Itrî, aynı zamanda şair ve hattat idi. Bin civârındaki eserinden günümüze ancak kırk kadarı ulaşabilmiştir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat