TRT Repertuar Numarası:4647BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıDügahUsulüHafifFormuBeste
Notaları
Sözleri
Gedamız şaha baş eğmez dil-i agahımız vardır
Fakir isek ne gam beyler, gani Allah'ımız vardır
Dehan adlu senin derbena-i havfın var ise ey dil
Bizim aşk-u muhabbet gibi çok hem-ranımız vardır