TRT Repertuar Numarası:5596BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)Söz YazarıHafız-ı ŞirazıMakamıNevaUsulüNim SakılFormuKar
Notaları
Sözleri
Gülbün-i ıyş mıdemed sakı-i gül-izar ku
Bad-ı bahar mivezed bade-i hoş-güvar kü
Tene Nen Ni Tene nen ni tene ten nen nen nen en nen ni ye le
Lel lel lel li ye le le le le le lel li te re le le le le lel li
Ah ya la yel lel li ye le lel lel lel lel lel lel li aman ye le lel le lel le
Lel li te re lel lel lel lel lel li bad-ı bahar mivezed
Bade-i hoş-güvar kü

Ey Her gül-i nev zi gül ruhi yad hemi küned veli Canım
Ey Guş-i sühan şinev küca dide-i itibar ku? Canım

Ten ten ne nennen nen nen nen ni ten ten ne nen nen nen nen
Nen ni ten te re le lel li ye le lel yel lel lel lel li tere lel lel
Lel lel lel li ya la lel lel li

Guş-i sühan şinev küca dide-i itibar ku canım
Ey Meclis-i bezm-i ıyş râ galiye-i murad nist canım
Ten ten ne nennen nen nen nen ni ten ten ne nen nen nen nen
Nen ni ten te re le lel li ye le lel yel lel lel lel li tere lel lel
Lel lel lel li ya la lel lel li galiye-i murad-ı nist canım
Ah dere della dir re dil le tene ta rerni Mükerrer
Ey şahid-i kutsi ki keşed bend-i nikabed
Vey mürg-i behişti ki dihed dâne vü abed
Dir Ten ten ni ten ten ni ten ten ni ten ten ten ni ten te nen ta dir ney
Otomatik oynat