TRT Repertuar Numarası:11010BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)Söz YazarıŞems-i TebrizıMakamıRastUsulüDarb-ı TürkıFormuNaat
Notaları
Sözleri
Ya Habiballah resul-i halık-ı yekta tüyi
Ber güzin-i Zülcelali pak-ü bihemta tüyi
Nazenin-i Hazret-i Hak sadr-ü bedr-i kainat
Nur-i çeşm-i Enbiya çeşm-i çerağ-i ma tuyi

Der şeb-i Mi’rac bude Cebrail ender rikab
Pa nihade ber ser-i nüh künbedi hazra tüyi
Ya resulallah tü dani ümmetanet acizend
Rehnüma-yi acizani bi ser-ü bi pa tüyi

Servi bostan-i risalet nev behar-i ma’rifet
Gülbün-i bağ-ı şeriat sünbül-i bala tüyi
Şemsi Tebrizi ki dared na’ti Peygamber ziber
Mustafa vü Mücteba an seyyid-i ala tüyi


Naat’ın Türkçesi:

Ey Allah’ın sevgilisi! Eşsiz Yaratıcı ’nın Elçisi sensin,
Allah’ın kulları arasından seçtiği pak ve benzeri olmayan sensin
Ulu Allah’ın nazlısı, kainatın yüksek derecelisi ve tekemmül etmişi
Peygamberlerin gözünün nuru bizim gözlerimizin ışığı sensin;
Miraç gecesi “Cebrail” rikabında olduğu halde,
Dokuz kat yeşil kubbenin üstüne ayak basan sensin;
Ey Allah’ın Elçisi! Bilirsin ki ümmetlerin acizdirler,
Başsız, ayaksız acizlerin yol göstericisi sensin;
Peygamberlik bostanının selvisi, ma’rifet dünyasının ilk baharı,
Şeriat bağının gül fidanı, yüce sünbül sensin;
Şemsi Tebrizi* Peygamberin methini ezberlemiştir,
Mustafa vü Mücteba, o yüksek Ulu sensin.