TRT Repertuar Numarası:2589BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıMahurUsulüMuhammesFormuBeste
Notaları
Sözleri
Bu ne lebdir ne ağız ne güzel gülüştür bu
Dürr-i terdir ol dizilmiş kimi der ki diştir bu
Gelir ol cefâcû kanlı kılınç elinde sarhoş
Savul ey gönül yolundan yaman geliştir bu
Otomatik oynat