TRT Repertuar Numarası:2710BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)Söz YazarıBakıMakamıHisarUsulüDevr-i KebırFormuBeste
Notaları
Sözleri
Câm lâ'lindir senin, ayine rûy-i enverin
Adı var câm-i Cem’in, ayine-î İskenderin
Nûş eden lâ’l-i lebin, ölmekten asla gam yemez
Kim humarı olmaz ey sakîy şarab-ı kevserin