TRT Repertuar Numarası:4532BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıBestenigarUsulüDarb-ı FetihFormuBeste
Notaları
Sözleri
Gamzen ki ol sâki-i çeşm-i siyehi mest
Mestetmeğe uşşâki yeter bir nigehi mest
Rezmi hazer et ol saçı leyli nigehinden
Mecnun eder insanı o çeşm-i siyehi mest..