TRT Repertuar Numarası:1648BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıAcemaşiranUsulüYürük SemaıFormuY.S.
Notaları
Sözleri
Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir
Bileydi çeşn-i şive-i beyan nicedir
Şikayetin sakın ey nale duymasın dildar
Zaman ola diye şayet o dâsitan nicedir