TRT Repertuar Numarası:11461BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)Söz YazarıEnverı (16.yy)MakamıRehavıUsulüBerefşanFormuBeste
Notaları
Sözleri
Yine ey rûh-i musâvver kâfes-i tendemisin
Yoksa bir vuslât için dâmen-i dilberdemisin
Vâdeler etmiş idin âşıka râhm eylemeye
Enveri sen dâhi gör kendini defterdemisin
Otomatik oynat