TRT Repertuar Numarası:14305BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)Söz YazarıHasan Kenzı EfendiMakamıRast (Rehavı)UsulüFahteFormuTevşih
Notaları
Sözleri
Mefatihü'l hüda oldu hilalin ya resulallah
Mesabi hü'd-düca nur-i cemalin ya resulallah
Yazaldan kalbime hüsnün kitabın hazreti mevla
Beni mest eyledi fikrü hayalin ya resulallah
Aceb mi her seher nale ederse andelib-i dil
Neva saz-ı gülistandır makalin ya resulallah
Habiba nar-ı firkatle kulun kenzi harab oldu
İmaret eyledi id-i visalin ya resulallah