TRT Repertuar Numarası:2755BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)Söz YazarıYahya Efendi (Şeyhülislam)MakamıNikrızUsulüMuhammesFormuBeste
Notaları
Sözleri
CAn-ı küllab-ı ser-i zülfün çeker senden yana
Küşe-i çeşmin n'olur olsa şeha benden yana
Gonca-i la'lin gül-i rüyin görenler neylesin
Eu boyu servi varıp bir dahi gülşenden yana
Otomatik oynat