TRT Repertuar Numarası:2835BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıMahurUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Cihan-ı lal gün eden sirişki erguvanımdır
Gözüm yaşın füzun eden o serkeş nevcivanımdır meyahhane
Kaşın kasdı ziyan etmek, reva mı bunda kan itmek
Yolunda terk-i can etmek hayatı cavidanımdır