TRT Repertuar Numarası:7953BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıRastUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Ne bülbül-sûz ne giriftâr-ı reng ü bû oluruz vay
Gel gel etme bendeni nalan ey servi hiraman feti can
Beli beli yelelel leli rengü bü oluruz vay
Ah nigahı hışmi lemin atı kalbim etme şikest vay
Otomatik oynat