TRT Repertuar Numarası:14326BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)Söz YazarıSultan I.Ahmet (Ahmedı)MakamıPençgahUsulüÇenber-FahteFormuTevşih
Notaları
Sözleri
N’ola tacım gibi başımda götürsem daim
Kadem-i pakini ol Hazret-i Şâh-ı Rusül’ün
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sâhibidir
Bahtiya durma yüzün sür kademine o gülün