TRT Repertuar Numarası:6272BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıBuselikUsulüHafifFormuBeste
Notaları
Sözleri
Her gördüğü periye gönül müptela olur
Amma demez ki sonra görünmez bela olur
Düş saye gibi payine o nahl-i nevresin
Bir gün olur ki meyve-i mihr ü vefa olur