TRT Repertuar Numarası:7743BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıBayatiUsulüÇenberFormuBeste
Notaları
Sözleri
Muhabbetin dilimi dâğ-dâr eder bir gün
Bu nev-bahâr beni lâlezâr eder bir gün
Felek vücûdumu hâk eyler ise gam çekmem
Beni o dâmene lâyık gubâr eder bir gün
Otomatik oynat