TRT Repertuar Numarası:3427BestekarıItri (Buhurizade Mustafa Efendi)MakamıHisarUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Dil-i pür ıztırabım mevce-i seylabdır sensiz
Dü çeşm-i hün-feşanım halka-i girdabdır sensiz
Meta-ı zindegi bar oldu düş-i cana hicrinle
Dil-i şuride halim şöyle ki bitabdır sensiz
Otomatik oynat