(1896- 4 Ocak 1964)
İstanbul’da doğdu. Kanûnî Hacı Ârif Bey’in oğludur. Vefâ Sultânîsi’nin ardından devrin Hukuk Fakültesi olan Mekteb-i Hukuk-ı Şâhâne’yi bitirdi. Hakimlik, savcılık, baro başkanlığı, avukatlık, noterlik yaptı ve 1950’lerde siyasetle ilgilendi. İlk musiki derslerini babasından aldı. Hacı Kirâmi Efendi, Ahmet Irsoy, Leon Hancıyan, İsmail Hakkı Bey ve Abdülkadir Töre’den aldığı derslerle musikide ilerledi. Kanunîliğinin ve hanendeliğinin yanısıra resim ve hat ile de ilgilendi. Dilkeşhâverân makamına olan sevgisi ve düşkünlüğü ile tanınmıştı. Alâeddin Yavaşça, meşkettiği öğrencilerindendir. Yüz elliden fazla eseri elimizdedir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat