(25 Şubat 1887 – 19 Temmuz 1965)
İstanbul’da doğdu. Bestekâr ve devlet adamı Vezir Ziya Paşa’nın oğludur. Çok iyi bir öğrenim gördü. Çeşitli devlet görevlerinde bulundu, bazı dış temsilciliklerimizde ticari danışman olarak çalıştı. Musikiyle içiçe bir aile ortamında yetişti. Kemençeyi, usta kemençeci Vasil’den öğrendi. Leon Hancıyan, Rauf Yektâ, Ali Rifat Çağatay, Udî Nevres, Üsküdarlı Ziyâ Bey, Lavtacı Andon, Tanburî Cemil Bey, Kaşıyarık Hüsameddin Bey ve Kirkor Efendi gibi usta musikişinasların öğrencisi oldu. Bestekârlığa kırk yaşından sonra başladı. Günümüze altmış kadar eseri ulaşmıştır
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat