TRT Repertuar Numarası:230BestekarıSuphi Ziya ÖzbekkanMakamıBayatiarabanUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ah yaramaz yavru ceylan
Sana gönül verdiğim an
O demdir ki şuh u nazan
Göz ucuyla bana baktın
Sihir gibi cana aktın
O dem, bu dem bi - kararım
Hasretinle zar ü zarım
Dil- harabım , tarümarım
Niçin bana öyle baktın
Yavru ceylan beni yaktın
Otomatik oynat