TRT Repertuar Numarası:5725BestekarıSuphi Ziya ÖzbekkanSöz YazarıFazıl Ahmet AykaçMakamıHüzzamUsulüCurcunaFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Gülü sevdise gönül hüsnüne benzer diyedir
Sünbülün şöhreti zülfün gibi pür zer diyedir

Zührenin sevgiye mabude-i eflâk oluşu
O'da ruhun gibi bir damla mücevher diyedir