TRT Repertuar Numarası:1085BestekarıSuphi Ziya ÖzbekkanSöz YazarıSuphi Ziya ÖzbekkanMakamıTahir BuselikUsulüDüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bahtı nâ sazım beni dildardan dur eyledi
Vuslatı cânâneden heyhat mehcur eyledi
Sûzi hicri sinede saklardım amma neyleyim
Hâlimi göz yaşlarım ikrare mecbur eyledi