TRT Repertuar Numarası:1364BestekarıSuphi Ziya ÖzbekkanSöz YazarıVecdi BingölMakamıIsfahanUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ben esir-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne
Çâre ne bî-derd elinden derdmende çâre ne
Ben ki mahrûmum o yârin mahremi ağyâre ne
Çâre ne bî-derd elinden derdmende çâre ne