TRT Repertuar Numarası:9294BestekarıSuphi Ziya ÖzbekkanSöz YazarıSami PaşaMakamıSabaUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Semt-i dildâre bu demler seferin var mı saba
Dil-i hasret zedeye nev haberin var mı sabâ
Ben giriftar-ı elem bülbül-i efganzedeyim
Verd-i bağ-ı eleminde güzerin var mı sabâ
Çin-i zülfünde o şuhun eserin var mı sabâ