TRT Repertuar Numarası:3752BestekarıSuphi Ziya ÖzbekkanMakamıNihavendUsulüCurcunaFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Edilsin bâdeler nûş inlesin tanbur sabah olsun
Sun ey sâki şarâbı lâlile ömrüm tebâh olsun
Gönüller vecde gelsin cuşi elhana nihaventle
Sun ey sâki şarâbı lâlile ömrüm tebâh olsun