(1867 - 3 Mart 1935) İstanbul’da doğdu. Şark Musiki Cemiyeti ile Türk Musikisi Ocağı’nı kurdu ve her iki kurumda çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Batı müzik tekniğini Türk Musikisi’ne uygulama çalışmaları yaptı. İsmail Hakkı Bey’in vefatından sonra Konservatuvar Tasnif ve Tedkik Heyeti’ne üye oldu. Rauf Yektâ, Ahmed Irsoy ve Subhi Ezgi ile beraber klasik eserlerin notalarını yayınladı. 1924’te ilk kabul edilen Acemaşiran İstiklâl Marşı’nın bestecisiydi. Udî İbrahim Bey, Udî Sami Bey, Mesud Cemil, Subhi Ziya Özbekkan, Şerif Muhiddin Targan ve Selâhaddin Pınar gibi müzisyenlerin hocalığını yapmış ve musiki üzerine hayli makale yazmıştı. Elimizdeki eserleri 60 kadardır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat