TRT Repertuar Numarası:9215BestekarıAli Rif'at ÇağataySöz YazarıOrhan Seyfi OrhonMakamıNihavendUsulüSofyanFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı
Darılmak adeti bilmem ki çapkının naz mı
Desem ki ”ben seni” yok dinlemez ki hiddet eder
Niçin? bu söz de ne var sanki? hiddet etse ne der
Desem ki ”ben seni” çok... ya kızar konuşmazsa
Derim ”bu çektiğim insaf edin eğer azsa
Desem ki ”ben seni” pek çok... hayır kızar bilirim
Tereddüdüm acaba hidetinden az mı elim?
Desem ki "ben seni” pek çok., sakın gücenme emi
Sakın gücenme eğer an tadınsa sevdiğimi?