TRT Repertuar Numarası:11719BestekarıAli Rif'at ÇağataySöz YazarıNevres-i CedıdMakamıNihavendUsulüLenk FahteFormuBeste
Notaları
Sözleri
Ah zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş
Tek zülfünü göreydim, bahtım siyah olaydı
Güçmüş vefa yolunda nevres murada ermek
Ey kaşı küyi yâre,bir başka rah olaydı