TRT Repertuar Numarası:5319BestekarıAli Rif'at ÇağataySöz YazarıEnderunı VasıfMakamıNihavendUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Gördüm yine bir gonce-i nadide edayı
Kılmış tura-i zülfüne dil beste edayı
Zann etme tehi nalemi manende-i bülbül
Sevdim o gül- al-i hezar işve nümayı