TRT Repertuar Numarası:10981BestekarıAli Rif'at ÇağataySöz YazarıÖmer Naci Efendi(Muallim)MakamıSuzidilUsulüÇenberFormuBeste
Notaları
Sözleri
Verdim ateş dillere suz-i dil-i âvâreden
Eyıedım îcad bîn yangın bir ateş - pareden
Çare-sazım gitme kim rûz-i firakın derdine
Kat'-ı ummîd^ettiğim gündür husûl-i çâreden