TRT Repertuar Numarası:11505BestekarıAli Rif'at ÇağatayMakamıNihavendUsulüAksak-N.SofyanFormuFantezi
Notaları
Besteye ait nota bulunamadı
Sözleri
Besteye ait şarkı sözü bulunamadı