TRT Repertuar Numarası:426BestekarıAli Rif'at ÇağatayMakamıSuzidilUsulüAksakFormuKöçekçe
Notaları
Sözleri
Ey şiveli yârim, niçin insafa gelmezsin
Benim nuş eyleyip zarımı niçin insafa gelmezsin
Mürüvvetsiz behey zalim, niçin insafa gelmezsin
Benim nuş eyleyip zarımı niçin insafa gelmezsin