TRT Repertuar Numarası:8529BestekarıAli Rif'at ÇağatayMakamıNihavendUsulüSofyanFormuMarş
Notaları
Sözleri
Ordumuz etti yemin, titredi hak-ü zemin
Milletim etti yemin, açıldı rah-i nevin

Sancağımız şanımız, şanlı Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız, feda olsun kanımız