(1825 – 1897)
İstanbul’da doğdu. İmam, Hattat ve Hâfız Süleyman Hikmetî Efendi’nin oğlu, bestekâr Ahmed Irsoy’un babasıdır. Türk Musikisi’nin son büyük klasik bestekârlarındandır. Hocası Eyyûbî Mehmed Bey tarafından tanıştırıldığı Dede Efendi’den bir yıl kadar ders aldı. Bir süre Mısır’da yaşadı ve 1868’de mevlevî oldu. Bir dönemin ünlü eğitim kurumu Dârüşşafâka’da uzun yıllar musiki hocalığı yaptı. Rauf Yektâ ve Dr. Subhi Ezgi, öğrencilerindendir. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısının repertuvar zenginliği bakımından en önde gelen kaynak kişisiydi. Özellikle Ahmed Irsoy, Rauf Yektâ ve Subhi Ezgi’ye meşk ettiği yüzlerce eserden oluşan klasik repertuvarın yazıya geçirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağladı. Elimizde iki yüz altmış üç eseri bulunmaktadır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat