TRT Repertuar Numarası:7222BestekarıZekai DedeSöz YazarıEnderunı VasıfMakamıUşşakUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Kim olur zor ile maksudine reyhabı zafer
Gelir elbette zuhure ne ise hükmü kader
Hakka tefvizi ümur it ne elem çek ne keder
Kıl sözüm arif isen guşi kabule gevher

Mihneti kendine zevk etmedir alemde hüner
Gam-ü şadii felek böyle gelir, böyle gider
Otomatik oynat