TRT Repertuar Numarası:11157BestekarıZekai DedeSöz YazarıEnderunı VasıfMakamıHisar BuselikUsulüAksak SemaıFormuAğır Semai
Notaları
Sözleri
Yar alıp destine peymâne gelir mi bilmem
O peri meclis-i rindâne gelir mi bilmem
Gerçi vasıf ederiz vaslını ümmid amma
O kerem hâtır-ı canane gelir mi bilmem