TRT Repertuar Numarası:14158BestekarıZekai DedeSöz YazarıAbdurrahman Efendi(Nefeszade)MakamıUşşakUsulüDüyekFormuTevşih
Notaları
Sözleri
Ey Hüda'dan lûtf'u İhsan İsteyen
Mevlid-i pâk-i Resulûllah'a gel
Cennet içre hûr i gılman isteyen
Mevlid-i pak-i Resulûllah'a gel

Ol Resul'ün doğduğu şeb bî-güman
Leyle-i kadre müşabihtir heman
Bulmak istersen cehennemden eman
Mevlid-i pâk-i Resulûllah’a gel

Meclis-i Mevlidde ey "Vâlî" müdâm
Ol Resûle ver salât ile selâm
Cennet-i âlada i st ers en makam
Mevlid-i pâk-i Resulûllah'a gel
Otomatik oynat