(1884 – 23 Şubat 1962)
Gelibolu’da doğdu. Musevi bestekârlarımızdandır. İlk musiki derslerini babasından aldı. O devirlerde Türkiye’ye bağlı olan Selânik’e yerleştikten sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Adalet Bakanı olan bestekâr Manyasîzâde Refik Bey’in avukatlık bürosunda çalıştı. İlk eserini 1907’de ve Isfahan makamından verdi. Hem patronu olan, hem de musiki ve Türkçe konularında yararlandığı Refik Bey’le beraber İstanbul’a yerleşti. Refik Bey’in ölümünden sonra Selânik’e döndü ve plak firmalarının Türk Musikisi rejisörlüğünü yaptı. Selânik elimizden çıkınca İstanbul’a temelli yerleşti. Sigorta şirketlerinde çalıştı ve Türk Musikisi dersleri verdi. Seksen kadar eseri bulunmaktadır
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat