TRT Repertuar Numarası:10099Bestekarıİsak VaronMakamıEvcUsulüSofyanFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Son ayrılığın matemi tâ rûhumu sardı
Gönlümde derin bir yaranın izleri vardı
Hummalı geçen her günü gönlümde arardı
Gönlüm kuru bir gül gibi yandıkça sarardı
Otomatik oynat