(1869 – 12 Nisan 1962)
İstanbul’da doğdu. Kanuni Hacı Ârif Bey, Medenî Aziz Efendi, Rauf Yekta, Hüseyin Fahreddin Dede ve Zekâi Dede’den Türk Musikisi öğrendi. Yirmi üç yaşında devrin tıp fakültesini bitirdi ve hekim olarak Bingazi (Tunus), Ankara, İzmir ve Beykoz’da hekim olarak görev yaptı. Müzikolojiye yönelerek Rauf Yekta ve Sâdeddin Arel ile beraber Türk Musikisi’nin teorik sistemini kurdu. Yazıp yayınladığı eserler, müzikolojik kaynaklarımızın başlıcalarındandır. Günümüze 165 kadar eseri ulaşmıştır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat