TRT Repertuar Numarası:13783BestekarıSuphi EzgiSöz YazarıTevfik FikretMakamıPençgahUsulüSofyanFormuMehter
Notaları
Sözleri
Biz fedâi milletiz merd oğlu merd Türkleriz
Burcu istibdâdı yıktık kahramanız şanlıyız
Bir vatan bir hak tanır ahrârız arslan canlıyız
Şanla kanla ey vatan teyidine peymanlıyız

Canda sen şanda sen hepsi senin yaşa ey vatan
Ey mübârek vatan bin yaşa

Toprağın cevher suyun kevser bahârın bî-hazân
İste dünyâ bir eşin bir benzerin yoktur inan
Müşfik evlâdın bulur koynunda her gün her zaman
Başka şevkat başka nimet başka kuvvet başka can