TRT Repertuar Numarası:5588BestekarıSuphi EzgiMakamıBayatiarabanUsulüYürük SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Gül bir daha yine ruhum güllerle bezensin
Sevdim seni dilberlerin en dilberi sensin
Bu ne hikmettir acep o sima-yı nefîsin
Sevdim seni aşıkların en aşıkı sensin

Aslında nedir ahumu ya huri mi melek mi
Ya necm-i mehasin gibi bir nur-i felek mi
Gülgün o dudaklar bana bir gün diyecek mi
Sevdim seni aşıkların en aşıkı sensin.