(1890-1942)
Konya’da doğdu. Sivas hukuk mahkemesi reisi İbradı’lı Hüseyin Şâkir Bey’in oğludur. İlk müzik terbiyesini ve derslerini Konya Mevlevîhânesi’ndeki bir Mevlevî şeyhinden aldı. Daha sonraları kendi kendini yetiştirdi ve İstanbul’a yerleşerek Dar’ül Elhan’da ud dersleri verdi. Bu kurumun yaptığı bir çok ses kaydına udu ile katıldı. Ud sazına olan ileri derecedeki hâkimiyeti ile tanınan bestekârın; Peşrev, Saz Semâisi, Marş, Longa, Oyun Havası, Sirto ve Zeybek gibi saz eserlerinin yanında çok zarif şarkıları da vardır. Günümüze bu eserlerin yüz kadarı gelebilmiştir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat