TRT Repertuar Numarası:2850BestekarıSedat ÖztoprakMakamıŞehnaz BuselikUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Cuş edip göz yaşı ister çağlamak
Duş olup aşka ne hoştur ağlamak
Çare sazdır zülfüne dil bağlamak
Duş olup aşka ne hoştur ağlamak