(1874 – 4 Aralık 1948)
İzmir’de doğdu. Devrin lisesi olan İzmir İdâdîsi’ni bitirdi. Zağralı Müderris İsmâil Efendi’den dinî ilimler, amcası Şeyh Nayî Emin Dede Efendi’den musiki öğrendi. 1892’de yirmi yaşında, babasının ölümüyle boşalan Hisar Camii imam-hatipliğine tayin edildi. Tanburî Ali Efendi, Santo Şikari ve Aziz Dede’den yararlandı. Yirmi iki yaşında bestekârlığa başladı. Son yıllarında İzmir Türk Musikisi Cemiyeti’nin başkanı olan bestekârın elimizde 120 kadar eseri vard
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat