TRT Repertuar Numarası:7522BestekarıRakım ElkutluMakamıMuhayyerUsulüÇenber (Ağır)FormuBeste
Notaları
Sözleri
Meclis-i ağyare olma pertev-endaz-ı visal
Basma mir'atı dili alem numayı aşıkta